Liên hệ

KIA Thanh Hóa
Địa chỉ: 686 Nguyễn Chí Thanh, P Đông Thọ, TP Thanh Hóa
Điện thoại: 0912 797 579
Email: thanhhiepkia@gmail.com
Website: kiathanhhoa.org